Εγκολφόπουλος ή Γκολφόπουλος, Αναγνώστης


Εγκολφόπουλος ή Γκολφόπουλος, Αναγνώστης
Αγωνιστής του 1821. Καταγόταν από τη Μενδενίτσα της Λοκρίδας και πολέμησε στο σώμα του Δυοβουνιώτη. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Αθανάσιο Ζαφείρη και προσέφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς. Διέθεσε μάλιστα όλη την περιουσία του για τις ανάγκες του Αγώνα. Η καταστροφή του περιβόητου τεκέ των Μπεκτασήδων δερβίσηδων της Μενδενίτσας, παρά το γεγονός ότι είχαν προσχωρήσει με τον ηγούμενό τους στο κίνημα οφείλεται κυρίως σε αυτόν. Μετά την απελευθέρωση, διετέλεσε βουλευτής και πληρεξούσιος.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.